Galligants

Intervenció efímera al riu Galligants per Temps de Flors a Girona.

«Expliquen que per la primavera al riu Galligants, les pedres prenen color, i   quan algú les pesca, aquestes es tornen flors.»

Es tracta d’omplir el riu de color. Les pedres es recobreixen de globus desinflats de color groc, i s’omple tota la vora del riu de canyes amb una flor a cada punta.

Es juga amb el color i la perspectiva del lloc, les canyes segueixen la forma del riu remarcant la seva sinuositat, generant transparències i ritmes diferents entre els pals verticals i els fils de cuca, les flors són del mateix color que les pedres, així l’espectador entén la rel.lació-transformació entre uns i altres.

La sensació romàntica d’absència també hi és present: el pescador no hi és, només resten les canyes a l’espera…